Zdrowie dzięki pracy

Zdrowie dzięki pracy

Zależności pomiędzy pracą a zdrowiem najczęściej analizowane są w kontekście zapewnienia bezpiecznych warunków do wykonywania obowiązków służbowych. Zajmuje się tym między innymi BHP. A jednak związki pomiędzy życiem zawodowym a kondycją psychofizyczną wykraczają poza środowisko pracy. Posiadanie zatrudnienia to niezwykle istotny element w budowaniu swojej pozycji i przyjmowaniu roli społecznej. Pozytywnie wpływa również na samoocenę. Praca to z jednej strony źródło dochodu, które zapewnia byt jednostce i jej rodzinie. Bez niej egzystencja wygląda inaczej, z reguły o wiele gorzej. Na tę zmianę wpływa nie tylko ograniczenie środków materialnych, ale także znaczące pogorszenie samopoczucia. Nie dziwi zatem fakt, że osoby bezrobotne częściej zmagają się z różnymi schorzeniami, dłużej też wracają do formy po chorobie. Brak pracy związany jest ze stresem, który obniża odporność człowieka. Stosunkowo szybki powrót do obowiązków służbowych, oczywiście po konsultacji z lekarzem, może natomiast znacząco usprawnić proces rekonwalescencji. Poza tym realizacja zadań powierzonych przez przełożonych zmusza pracownika do podejmowania różnych form aktywności, dzięki którym łatwiej zapewnić sobie zdrowie tak fizyczne, jak i psychiczne. Nie można również przeceniać znaczenia pracy jako swoistego wypełniacza myśli. Człowiek może skupić się na czymś innym niż własny stan czy problemy. Dzięki temu choć na chwilę możliwe jest wyrzucenie z pamięci negatywnych myśli o swoich kłopotach.

Dodaj komentarz