Wśród pacjentów nie ma wyjątków

Wśród pacjentów nie ma wyjątków

Każdy człowiek jest osobą myślącą i mającą swoje własne plany i marzenia. Jednak codziennie powinniśmy dbać o swoje zdrowie, starać się stosować zbilansowaną dietę, unikać wszelkiego rodzaju konserwantów, sztucznych barwników spożywczych. Każdy lekarz zabroni swojemu pacjentowi nadużywania alkoholu czy też zażywania narkotyków oraz wszelkich innych środków uzależniających. Nie zrobi tego, bo zdobył zawód związany z medycyną i powinien dawać przykład, ale dlatego ponieważ niektóre substancje są bardzo szkodliwe dla organizmów żywych. W obecnym świecie istnieje wiele środków powodujących uzależnienia. Należą do nich narkotyki wszelkiego rodzaju, niektóre leki, tytoń oraz alkohol pod jakąkolwiek postacią. Uwolnienie się od uzależnienia jest bardzo trudnym i długotrwałym procesem. Wymaga od pacjenta wiele zaangażowania i silnej woli. Dzięki medycynie terapie odwykowe są bardziej znośne i skuteczniejsze. Każdy człowiek, pomimo tego że zbłądził, popełnił błędy jakimi było sięgnięcie po narkotyki czy alkohol, zasługuje na drugą szansę. Dzięki rozmowie z psychologami, wsparciem ze strony rodziny, osoba uzależniona może wrócić do normalnego życia. Nie nastąpi to jednak, jeżeli nie będzie tego chciała, bądź spotka się z niechęcią ze strony otoczenia. Medycyna nie dzieli pacjentów na lepszych i gorszych, daje każdemu tą samą szansę. Lekarze są zobowiązaniu do ratowania każdego człowieka tego potrzebującego.

Dodaj komentarz