Smutny los choroby

Smutny los choroby

Nie ma na świecie człowieka, który raz na jakiś czas nie byłby smutny. To coś całkowicie normalnego, ponieważ życie nie zawsze rozpieszcza, a naturalną koleją rzeczy jest, że lepsze i gorsze momenty czy okresy się ze sobą przeplatają. Tym samym jednak czas pogorszenia nastroju powinien być w miarę szybko zastępowany bardziej pozytywnymi odczuciami. Jeżeli silny smutek utrzymuje się przez dłuższy okres czasu, zazwyczaj można mówić o depresji. Co prawda przybiera ona różne oblicza, ale najczęściej towarzyszy jej właśnie bardzo złe samopoczucie i przytłaczające wręcz zniechęcenie. Z jednej strony choroba ta wynika z niskiej samooceny i braku wiary w nadejście lepszych czasów, ale jednocześnie to są właśnie jej objawy. Depresja dotyka coraz więcej osób na świecie. Czy zatem można powiedzieć, że smutek jest zaraźliwy? Raczej nie, choć niewątpliwie otaczający współczesnych ludzi świat nie należy do szczególnie sprzyjających miejsc. Wyzwania codzienności i ciągle zmieniające się zasady życia prowadzą do poczucia zagubienia i braku nadziei na przyszłość. Z roku na rok zasięg depresji na świecie poszerza się, a jej wpływ na ogólne problemy ze zdrowiem rośnie. W związku z tym już teraz lekarze apelują o poświęcenie jej większej uwagi. Ważne jest nie tylko szybkie diagnozowanie i podejmowanie kroków w celu jej leczenia, ale także tworzenie programów profilaktycznych, które zahamowałyby postęp tej prawdziwej plagi XXI wieku.

Dodaj komentarz