Kategoria: porady medyczne

Zdrowie dzięki pracy

Zależności pomiędzy pracą a zdrowiem najczęściej analizowane są w kontekście zapewnienia bezpiecznych warunków do wykonywania obowiązków służbowych. Zajmuje się tym między innymi