Pomoc z bliska

Pomoc z bliska

O tym, jak ważna jest rodzina i przyjaciele nie trzeba mówić zbyt długo. Raczej nie zaprzeczy temu nikt, co najwyżej nie każdy na co dzień wystarczająco docenia otrzymywane wsparcie. Aby zostało ono zauważone i potraktowane z należytą powagą, często potrzeba prawdziwego testu z życia. Może być nim choroba jednego z członków rodziny lub grupy znajomych. Wówczas to na nim skupia się uwaga otoczenia, co nie może dziwić. W takim czasie wsparcie jest najważniejsze. Co jednak, gdy bliscy zamiast pomagać jeszcze pogarszają sprawę? Niestety nie zawsze można odizolować się od takiego antywsparcia. Zdaniem lekarzy i psychologów może być ono natomiast naprawdę szkodliwe. Zdarza się, że rodzina odmawia choremu prawa do całej prawdy na temat jego stanu zdrowia. Bywają również osoby, które cierpią z powodu choroby bliskiego człowieka i w pewnym momencie zaczynają się nad sobą użalać mocniej niż on. Z pewnością nie pomaga nieustanne przypominanie o stanie zdrowia, nawet wówczas gdy pacjent ewidentnie ma tego dosyć. Niestety nie każdy rozumie taką sugestię, a niektórzy bez wyraźnego powodu nie potrafią przestać pomagać na siłę. Co wówczas zrobić? Od toksycznego znajomego można się odizolować, ale w przypadku najbliższych członków rodziny już tak prosto nie jest. Czasami sposobem jest szczera rozmowa, ale bywa i tak, iż niestety odizolowanie się od takiej osoby pozostaje jedynym rozwiązaniem, by nie pogarszać stanu chorego.

Dodaj komentarz