Odpowiedzialność w medycynie

Odpowiedzialność w medycynie

Są sytuacje w życiu, które trudno sobie wyobrazić. W niektórych przypadkach planujemy coś, układamy schematy, jak w wypadku ślubu, jednak na koniec i tak wszystko wychodzi inaczej niż byśmy tego chcieli. W wielu dziedzinach nauki nie ma miejsca na spontaniczność i pomyłki. Można tu przypisać medycynę. W prawdzie opiera ona swoje działanie na doświadczeniach, za równo tych dobrych jak i złych, ale z pewnością te drugie nigdy nie są planowane. Wynikają one z niespodziewanych komplikacji, trudnych przypadków choroby, teoretycznego braku szans na wyzdrowienie. Jednakże medycyna nie odpuszcza, chociażby było tylko nikłe prawdopodobieństwo sukcesu. Jeżeli w danym przypadku lekarz nie jest w stanie doprowadzić pacjenta do całkowitego wyzdrowienia, dokonane przez niego badania i obserwacje pozwolą mu uratować innego człowieka. Na tym właśnie polega medycyna, na niepoddawaniu się, ciągłym wyścigu z czasem. Osoby decydujące się zostać lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, opiekunami czy też badaczami, skazane są ponoszenie nie tylko sukcesów, ale również klęsk, które przysparzają im ciężkie przeżycia. Z punktu widzenia pacjenta i jego rodziny, często specjalista medycyny jest to człowiek maszyna, pozbawiony uczuć i empatii. Jednak to są mylne spostrzeżenia. Lekarz powinien w każdym przypadku okazać wiele współczucia osobom, które leczy, jednakże czasem nie ma na to siły, gdyż ciąży na nim odpowiedzialność za ludzkie życie. Specjalista medycyny to bardzo odpowiedzialny zawód.

Dodaj komentarz