Medycyna nie zamyka się w gabinecie

Medycyna nie zamyka się w gabinecie

Żaden człowiek nie powinien być sam. Każdy z nas powinien kochać i być kochanym. Niestety nie wszyscy mają na to szansę. Składa się na to wiele powodów. Podobnie jest z chorobami. Zazwyczaj jedno schorzenie ma kilka czynników je powodujących. Część chorób spowodowanych jest brakiem zbilansowanej diety, z odpowiednią zawartością witamin, minerałów oraz innych składników odżywczych. Dodatkowo niedomiar ruchu i przebywania na świeżym powietrzu, może spowodować choroby układu krwionośnego, otyłość, zaburzenia psychiczne. U podstaw części chorób leży również genetyka. Niektóre zmutowane geny są dziedziczne. Medycyna nakłania nas poprzez promowanie zdrowego stylu życia, do przeciwdziałania tym schorzeniom, przed którymi ustrzec się możemy. Lekarze prowadzą różne akcje, mające pokazać społeczeństwu, jak ważna jest profilaktyka. Nakłaniają również do poddawania się badaniom kontrolnym, których celem jest wykrycie we wczesnym stadium części chorób. Zadanie medycyny nie polega tylko na tym, by faszerować pacjentów lekami, zabierać ich na stół operacyjny oraz by grozić im powikłaniami po zabiegach. Do ich obowiązków należy przede wszystkim ostrzeganie ludzi przed chorobami, które niosą za sobą zgubne skutki. Specjaliści zdrowia publicznego wraz z lekarzami różnych specjalizacji opracowują kampanie promujące zbilansowaną dietę, sport, ruch na świeżym powietrzu, badania profilaktyczne. Wszystko po to, by jak najmniej osób zachorowało. Działają dla dobra całej ludzkości.

Dodaj komentarz