Co to takiego kaszel i jakie są jego rodzaje?

Kaszel to w zasadzie nic innego jak oczyszczanie naszego układu oddechowego z zalegającej w nim wydzieliny i innych ciał obcych. Kaszel bardzo często towarzyszy wielu równego typu infekcjom i chorobom. Wyróżniamy kilka różnych rodzajów kaszlu ze względu na rodzaj przyczyny, czas trwania, czy obecność wydzieliny. W związku z tym możemy mówić o kaszlu odruchowym lub też wywołanym dobrowolnie. Ten pierwszy jest wywołany przez podrażnienie receptorów kaszlowych w oskrzelach. Nad tym kaszlem nie jesteśmy w stanie zapanować przez co bywa on bardzo męczący. Jest to ważne rozróżnienie. Jednak kiedy pójdziemy do lekarza lub nawet udamy się do apteki pierwsze padanie, które padnie będzie dotyczyło tego, czy męczy nas kaszel suchy czy mokry. Kaszel suchy jest męczącym duszącym kaszlem nazywanym często kaszlem nieproduktywnym, nie powoduje on bowiem odrywania się wydzielmy. Z kolei kaszel mokry to kaszel produktywny. W trakcie kaszlu bowiem wykrztuszamy również zalegającą w drogach oddechowych wydzielinę. Jeżeli chodzi o czas trwania kaszlu, to dzielimy go przede wszystkim na kaszel ostry utrzymujący się przez trzy tygodnie i dłużej lub kaszel przewlekły trwający przez ponad 8 tygodni. Bez względu na rodzaj kaszlu jeśli pomimo przyjmowanych syropów utrzymuje się on blisko prze 1-2tygodnie lub też jeśli towarzyszą mu jakieś dodatkowe objawy powinno nas to skłonić do wizyty u lekarza.