Odpowiedzialność w medycynie

Odpowiedzialność w medycynie

Są sytuacje w życiu, które trudno sobie wyobrazić. W niektórych przypadkach planujemy coś, układamy schematy, jak w wypadku ślubu, jednak na koniec i tak wszystko wychodzi inaczej niż byśmy tego chcieli. W wielu dziedzinach nauki nie ma miejsca na spontaniczność i pomyłki. Można tu przypisać medycynę. W prawdzie opiera ona swoje działanie na doświadczeniach, za równo tych dobrych jak i złych, ale z pewnością te drugie nigdy nie są planowane. Wynikają one z niespodziewanych komplikacji, trudnych przypadków choroby, teoretycznego braku szans na wyzdrowienie. Jednakże medycyna nie odpuszcza, chociażby było tylko nikłe prawdopodobieństwo sukcesu. Jeżeli w danym przypadku lekarz nie jest w stanie doprowadzić pacjenta do całkowitego wyzdrowienia, dokonane przez niego badania i obserwacje pozwolą mu uratować innego człowieka. Na tym właśnie polega medycyna, na niepoddawaniu się, ciągłym wyścigu z czasem. Osoby decydujące się zostać lekarzami, pielęgniarkami, ratownikami medycznymi, opiekunami czy też badaczami, skazane są ponoszenie nie tylko sukcesów, ale również klęsk, które przysparzają im ciężkie przeżycia. Z punktu widzenia pacjenta i jego rodziny, często specjalista medycyny jest to człowiek maszyna, pozbawiony uczuć i empatii. Jednak to są mylne spostrzeżenia. Lekarz powinien w każdym przypadku okazać wiele współczucia osobom, które leczy, jednakże czasem nie ma na to siły, gdyż ciąży na nim odpowiedzialność za ludzkie życie. Specjalista medycyny to bardzo odpowiedzialny zawód.